Đào tạo về phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II

  05/01/2018
Đào tạo về phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II
 
 
Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mở khóa đào tạo: An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II cho các cán bộ quản lý, xét nghiệm của các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố.
Khóa đào tạo về An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II
Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mở khóa đào tạo: An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II cho các cán bộ quản lý, xét nghiệm của các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố. Khóa học bắt đầu từ ngày 30/09/2013 đến ngày 04/10/2013. Nội dung khóa học bao gồm:
 
          1. Về phần lý thuyết:
 
              -          Bài 1. Tổng quan an toàn sinh học phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 2. Lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 3. Đánh giá nguy cơ sinh học
 
              -          Bài 4. Các yêu cầu đối với PXN ATSH cấp I, cấp II
 
              -          Bài 5. Trang thiết bị an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 6. Đóng gói, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm
 
              -          Bài 7. Khử nhiễm trong phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 8. Xử lý chất thải
 
              -          Bài 9. An toàn hóa chất trong phòng xét nghiệm
 
              -          Bài 10. Phòng ngừa và xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm
 
          2. Về phần thưc hành có những nội dung sau:
 
              -          Thực hành sử dụng một số trang thiết bị an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm:
 
                          + Làm việc với tủ an toàn sinh học
 
                          + Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân
 
             -          Thực hành xử lý sự cố tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh trên sàn phòng xét nghiệm.
 
             -          Thực hành đánh giá việc đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm ATSH cấp II theo bảng kiểm.
CÁC TIN KHÁC

Bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Thiện

  • Kinh doanh
  • 0902 993 586
  • hungvuongtbyt@gmail.com

Mr Tuấn

  • Kinh doanh
  • 0971 485 683
  • ytequangtuan@gmail.com