;

Lượt xem: 3797

HÓA CHẤT SINH HÓA DUTCH DIAGNOSTICS ( D&D)

Mã sản phẩm : hcdd12

Hóa chất Dutch sử dụng cho máy sinh hóa bán tự động và tự động
Nước sản xuất: Đức
Đơn vị cung cấp: Dutch Diagnostics - Hà Lan
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001

Số lượng:

  HÓA CHẤT SINH HÓA DUTCH DIAGNOSTICS ( D&D)

  Hóa chất xét nghiệm dùng cho các máy sinh hóa bán tự động, máy sinh hóa tự động các hãng như Hitachi, Erba, Olympus, Siements, Mindray...

  DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM 
  Nước sản xuất: Đức
  Đơn vị cc: Dutch Diagnostics - Hà Lan 
  Mã hàng Tên hàng hóa Quy cách đóng gói
  20400 ACE 10x10ml
  20410 ACP Acid Phosph. 5x10/1x50/1x50ml
  60100 Albumin-BCG 4x100ml
  80100 Albumin-BCG 2x500ml
  30100 Albumin-BCG 9x10 ml
  30110 Alcohol 4x10/4x10ml +Std.
  50110 Alcohol 1x50/1x50ml +Std.
  40420 ALP IFCC 5x20/2x10ml
  50420 ALP IFCC 2x50/1x20ml
  60420 ALP IFCC 4x100/4x20ml
  30420 ALP IFCC 7x10/2x7 ml
  40421 ALP AMP SFCB 5x20/2x10ml
  50421 ALP AMP SFCB 2x50/1x20ml
  80421 ALP AMP SFCB 4x100/4x20ml
  39421 ALP AMP SFCB 7x10/2x7 ml
  40422 ALP DEA DGKC 5x20/2x10ml
  50422 ALP DEA DGKC 2x50/1x20ml
  60422 ALP DEA DGKC 4x100/4x20ml
  30422 ALP DEA DGKC 7x10/2x7 ml
  40115 Ammonia 5x20/1x10/1x25ml
  60115 Ammonia 2x100/2x10/2x25ml
  30115 Ammonia 6x10/1x6/2x8 ml
  40430 Amylase IFCC 5x20/2x10 ml
  40120 ATP 5x20/1x25ml
  50130 Bilirubin Total-DCA 2x50/2x50/2x100ml
  60130 Bilirubin Total-DCA 2x25/2x25/2x50ml
  40131 Bilirubin Total-DC 5x20/2x10ml
  30131 Bilirubin Total-DC 7x10/2x8 ml
  50134 Bilirubin Total/Direct 1x55/1x12/4x50 ml
  50135 Bilirubin Direct-JG 2x50/1x5ml
  60135 Bilirubin Direct-JG 2x100/1x10ml
  30135 Bilirubin Direct-JG 5x 10 / 1x 5 ml
  40136 Bilirubin Direct-DC 5x20/2x10ml
  30136 Bilirubin Direct-DC 7x10 / 2x8 ml
  60141 Calcium-AS 2x100ml
  30141 Calcium-AS 9x 10 ml
  50141 Calcium-AS 2 x 50 ml
  50142 Calcium CPC 1+1 2x50/2x50 ml
  60142 Calcium CPC 1+1 2x100/2x100ml
  50140 Calcium-CPC 5+2 2x50/2x20ml
  60140 Calcium-CPC 5+2 4x100/2x80ml
  50150 Chloride 2x50 ml
  60150 Chloride 4x100ml
  50160 Cholesterol 2x50ml
  60160 Cholesterol 4x100ml
  80160 Cholesterol 2x500ml
  40450 CK-NAC IFCC 5x20/2x10ml
  60450 CK-NAC IFCC 2x100/2x20ml
  30450 CK-NAC IFCC 7x10/2x7 ml
  40460 CK-MB DGKC 5x20/2x10ml
  60460 CK-MB DGKC 2x100/2x20ml
  30460 CK-MB DGKC 7x10/2x7 ml
  60201 Creatinine Jaffe (1+1) 2x100 ml
  50200 Creatinine Jaffe 5x50/1x50ml
  70200 Creatinine Jaffe 4x100/1x80ml
  60200 Creatinine Jaffe 2x100/1x40ml
  50203 Creatinine-PAP 4x50/2x50ml
  50204 Creatinine-Direct 2x50/1x2ml/1x20ml
  60204 Creatinine-Direct 3x100/1x6/2x30ml
  70204 Creatinine-Direct 2x250/1x10/4x25 ml
  60202 Creatinine with Deprot. 1x100/1x100ml
  50241 Iron-FS (25+1) 4x50/1x8ml
  60241 Iron-FS (25+1) 4x100/1x16ml
  50243 Iron-Nitro PAPS 2x50ml
  60243 Iron-Nitro PAPS 4x100ml
  60245 Iron Binding Capacity 2x100ml
  60300 Protein total 4x100ml
  80300 Protein total 2x500ml
  50300 Protein total 2x50 ml
  30300 Protein total 9x10 ml
  50310 Protein-UL 2x50ml
  60310 Protein-UL 2x100ml
  50220 Glycerol 4x50/2x20ml
  69211 Glucose-HK 100+1 4x100/1x5ml
  80211 Glucose-HK 100+1 2x500/2x5ml
  60210 Glucose-GOD PAP 4x100ml
  80210 Glucose-GOD PAP 2x500ml
  30490 GLDH-DGKC"70" 7x12/1x20ml
  40500 GOT(ASAT) IFCC 5x20/2x10ml
  50500 GOT(ASAT) IFCC 2x50/1x20ml
  60500 GOT(ASAT) IFCC 4x100/4x20ml
  30500 GOT(ASAT) IFCC 7x10/2x7 ml
  40510 GPT(ALAT)  IFCC 5x20/2x10ml
  50510 GPT(ALAT) IFCC 2x50/1x20ml
  60510 GPT(ALAT) IFCC 4x100/4x20ml
  30510 GPT(ALAT) IFCC 7x 10 ml 2 x 7 ml
  50480 Y-GT IFCC 2x50/1x20ml
  60480 Y-GT IFCC 4x100/4x20ml
  30480 Y-GT IFCC 7 x 10 ml 2 x 7 ml
  40825 HbA1c 16,5+7+10 ml
  60230 Hemoglobin 4x100ml
  40351 Uric Acid 4x25ml
  60351 Uric Acid 2x100ml
  50350 Uric Acid 2x50/1x20ml
  60350 Uric Acid 4x100/4x20ml
  50345 Urea-IN 4x50/1x4,5ml
  60345 Urea-IN 4x100/1x8,5ml
  50340 Urea-UV  (5+1) 2x50/1x20ml
  60340 Urea-UV  (5+1) 4x100/4x20ml
  60344 Urea Color 4x100/1x2,2ml
  70344 Urea Color 4x250/1x5,5ml
  50344 Urea Color 2x100/1x1,2ml
  60520 alpha-HBDH 2x100/2x20ml
  50170 HDL-C Precip.  

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Thiện

 • Kinh doanh
 • 0987.69.1238
 • 0902 993 586
 • hungvuongtbyt@gmail.com

Mr Tuấn

 • Kinh doanh
 • 0971 485 683
 • ytequangtuan@gmail.com