;

Lượt xem: 9375

Hóa chất sinh hóa ERBA - CÔNG NGHỆ ĐỨC

Mã sản phẩm : 1276

Giá: Liên hệ
Mô tả: Sử Dụng Cho Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa HITACH 911, 912, 917, AU400, AU640, XL200, XL300, XL600... Sử dụng cho máy tự động và bán tự động...

Số lượng:

  Mô tả: Sử Dụng Cho Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa HITACH 911, 912, 917,

  AU400, AU640, XL200, XL300, XL600... Sử dụng cho máy tự động và
  bán tự động...

  HÓA CHẤT SINH HÓA ERBA

   

  STT

  Tên sản phẩm 

  Quy cách

  Hãng sản xuất

  Đơn vị tính

   
   

  1

  ALBUMIN

  5 X 50 ML,

  Erba

  Hộp

   

  std: 1x2ml

   

  2

  ALBUMIN

  5 X 100 ML

  Erba

  Hộp

   

  3

  ALKALINE PHOSPHATASE

  R1:4x30ml,

  Erba

  Hộp

   

  R2:1x30ml

   

  4

  ALKALINE PHOSPHATASE

  R1:4x100ml,

  Erba

  Hộp

   

  R2:1x100ml

   

  5

  ALPHA AMYLASE{SINGLE  REAGENT}

  5 x 20 ML

  Erba

  Hộp

   

  6

  ALT/GPT

  R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 50 ML,

  Erba

  Hộp

   

  7

  ALT/GPT

  R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 100 ML,

  Erba

  Hộp

   

  8

  AST/GOT

  R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 50 ML

  Erba

  Hộp

   

  9

  AST/GOT

  R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 100 ML,

  Erba

  Hộp

   

  10

  BILIRUBIN DIRECT

  R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 6 ML,

  Erba

  Hộp

   

  11

  BILIRUBIN TOTAL

  R1: 4 x 50ml, R2: 1 X 6 ML,

  Erba

  Hộp

   

  12

  BILIRUBIN TOTAL& DIRECT

  R1: 2 X 50 ML R2: 2 X 50 ML R3: 1 X 6 ML

  Erba

  Hộp

   

  13

  CALCIUM

  2 x 50 ml,std:1x5ml

  Erba

  Hộp

   

  14

  CALCIUM

  1 x 250 ml

  Erba

  Hộp

   

  15

  CHEM WASH

  4 x 50 ml,std:1x5ml

  Erba

  Hộp

   

  16

  CHLORIDES

  1 x 250 ml

  Erba

  Hộp

   

  17

  CHOLESTEROL

  5 x 50 ml,sts:1x5ml

  Erba

  Hộp

   

  18

  CHOLESTEROL

  1 x 100 ml

  Erba

  Hộp

   

  19

  CHOLESTEROL

  1 x 250 ml

  Erba

  Hộp

   

  20

  CREATINE KINASE

  R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML,

  Erba

  Hộp

   

  21

  CREATINE KINASE

  R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML,

  Erba

  Hộp

   

  22

  CREATININE

  R1: 2 X 50 ML, R2: 2 X 50 ML,std:1x5ml

  Erba

  Hộp

   

  23

  CREATININE

  R1 : 2 X 250  ML, R2: 2 X 250 ML,

  Erba

  Hộp

   

  24

  ERBA NORM

  4X5 ML

  Erba

  Hộp

   

  25

  ERBA PATH

  4X5 ML

  Erba

  Hộp

   

  26

  GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE

  R1 : 4 x 20 ml, R2: 1 X 20 ML ,

  Erba

  Hộp

   

  27

  GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE

  R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML

  Erba

  Hộp

   

  28

  GLUCOSE

  2 X 250 ML,std:2x5ml

  Erba

  Hộp

   

  29

  GLUCOSE

  4x250 ML,std:2x5ml

  Erba

  Hộp

   

  30

  GLUCOSE

  1 X 1000 ML

  Erba

  Hộp

   

  31

  HDL Direct

  R1 2x30ml , R2 2x10ml

  Erba

  Hộp

   

  32

  HDL PREC

  2 X 50 ML,std:1x5ml

  Erba

  Hộp

   

  33

  HDL/LDL Cal

  2x1ml

  Erba

  Hộp

   

  34

  LACTATEDEHYDROGENASE

  R1: 4 X 20 ML , R2: 1 X 20 ML

  Erba

  Hộp

   

  35

  LDL Direct

  R1 2x30ml , R2 2x10ml

  Erba

  Hộp

   

  36

  MAGNESIUM

  1 X 250 ML

  Erba

  Hộp

   

  37

  MICROPROTEIN

  2 X 50 ML

  Erba

  Hộp

   

  38

  PHOSPHOROUS

  2 X 50 ML,std:1x5ml

  Erba

  Hộp

   

  39

  PHOSPHOROUS

  1X 250 ML

  Erba

  Hộp

   

  40

  TOTAL PROTEIN

  5 x 50 ml,sts:1x5ml

  Erba

  Hộp

   

  41

  TOTAL PROTEIN

  2 X 250 ML

  Erba

  Hộp

   
  Hỗ trợ trực tuyến

  Mr Thiện

  • Kinh doanh
  • 0987.69.1238
  • 0902 993 586
  • hungvuongtbyt@gmail.com

  Mr Tuấn

  • Kinh doanh
  • 0971 485 683
  • ytequangtuan@gmail.com